O SZKOLE

Patron ZS Dąbrowa Chełmińska - Celestyn Kamiński

Celestyn Kamiński urodził się 13 listopada 1894 roku koło Ełku. Brał udział w I wojnie światowej. Od 18 czerwca 1915 r. powołany został jako poddany państwa pruskiego do wojska niemieckiego, gdzie pełnił służbę do września 1918 r. Od 1 października 1918 r. służy w wojsku polskim. Zwolniony z wojska jako kapral rezerwy skierowany zostaje do pracy w szkolnictwie. Nominację do pracy w szkole Dąbrowa Wybudowanie otrzymał 18 czerwca 1919 roku jako drugi nauczyciel.

Więcej…
 

Historia Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej

Szkoła w Dąbrowie Wsi istniała już od początku XIX wieku. Nowy budynek szkolny wybudowano w 1875 roku, składał się z dwóch klas oraz dwóch mieszkań. Dla pierwszego nauczyciela pięć pokoi, dla drugiego jeden pokój. Zachowały się nieliczne dokumenty od 1920 roku.

Więcej…