Patron ZS Dąbrowa Chełmińska - Celestyn Kamiński

Celestyn Kamiński urodził się 13 listopada 1894 roku koło Ełku. Brał udział w I wojnie światowej. Od 18 czerwca 1915 r. powołany został jako poddany państwa pruskiego do wojska niemieckiego, gdzie pełnił służbę do września 1918 r. Od 1 października 1918 r. służy w wojsku polskim. Zwolniony z wojska jako kapral rezerwy skierowany zostaje do pracy w szkolnictwie. Nominację do pracy w szkole Dąbrowa Wybudowanie otrzymał 18 czerwca 1919 roku jako drugi nauczyciel.

Od kwietnia 1920 r. Celestyn Kamiński powołany został do pracy w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej. Niedługo uczył w tej szkole. Wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Zgłasza się 20 lipca do obrony Ojczyzny jako ochotnik. Stacjonuje w Bydgoszczy w jednostce rezerwowej, która nie brała bezpośredniego udziału w zwycięskiej bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 r. Wtedy, gdy już minęło bezpośrednie zagrożenie, pisze list do Inspektora Szkolnego w Chełmnie.

 

Fragmenty listu z 4 października 1920.

"Jestem jeszcze przy baterii zapasowej 15 pułku artylerii polowej w Bydgoszczy. Pełnię funkcję jako kierownik oświatowy i zajmuję się specjalną propagandą i udzielam wiadomości o Polsce, jak wspierać, bronić i pracować nad usposobieniem 13000 ludzi. Jest to poniekąd zaszczytem ale zarazem odpowiedzialnym zadaniem. Wobec faktu zwolnienia kilku starszych i młodszych roczników zdaje mi się jakoby Ojczyzna nie była już w takiej wielkiej potrzebie. W takim razie jest nasze najodpowiedniejsze miejsce w szkole."

Od 21 października 1920 r. Kamiński zostaje bezterminowo reklamowany. Wrócił na inny front - szerzenia polskiej oświaty. Z dniem 21 października 1920 r. powołany zostaje jako pierwszy nauczyciel do dwuklasowej szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej. Na tym stanowisku po uzupełnieniu wykształcenia pracuje przez całe dwudziestolecie do 1 września 1939 r. Był jedynym w gminie kierownikiem i nauczycielem o tal długim stażu.

Dwuizbowa szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej została zbudowana w 1875 r. W Latach 1920 - 1923 znajdowały się tutaj dwie szkoły: polsko - katolicka i niemiecko - ewangelicka. Ludność niemiecka nie mogła się pogodzić z tym, że pierwszym nauczycielem jest Polak. W kwietniu 1922 r. Celestyn Kamiński żeni się ze Stefanią Haneltówną, nauczycielką z Dąbrowy Wybudowanie. Oboje postępują bardzo taktownie, łagodzą konflikty. Cieszą się wielkim poszanowaniem. Czynnie włączają się do pracy oświatowo - kulturalnej i organizacji społecznych wsi.

Zasługi Celestyna Kamińskiego dla środowiska i szkoły były wielkie. Świadczyć o tym mogą funkcje jakie pełnił:

  • referent oświatowy i sekretarz Związku Strzeleckiego od listopada 1932 r.
  • referent oświatowy Towarzystwa Powstańców i Wojaków
  • opiekun Szkolnego Koła LOOP od 1932 r.
  • opiekun i sekretarz drużyny harcerskiej
  • członek Legionu Młodych
  • zastępca prezesa Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w gminie
  • członek Rady Gminy i prezes komisji rewizyjnej od 1928 r.
  • przewodniczący Rady Szkolnej Mniejszości od 1928 r. i skarbnik kasy szkolnej od 1933 r.
  • przewodniczący Konferencji Rejonowych od 1928 r.

Cieszył się wysokim zaufaniem w środowisku. W 1939 roku zgłosił się Kamiński jako ochotnik do wojska polskiego. Do Dąbrowy wrócił z wojny 16 października. Następnego dnia został aresztowany przez Niemców, przetrzymywany kilkanaście dni w Chełmnie, a następnie wywieziony do miejscowości Małe Czyste i tam zamordowany. Oddał życie dla Ojczyzny - Polski.