Plan lekcji klas VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnychVII a AK

VII b MŁ107

VII c AO 104

II A PK 110

II B AP 108

III A AK 17

III B WS 116

Poniedziałek

8.00- 8.45

chem BS

j.pol MŁ

j.ang AO

_


mat MK

geogr MK

8.55- 9.40

biol MG

j.ang MŁ

chem BS

mat MK


geogr MK

his AK

9.50- 10.35

w-f MŚ/TCh

chem BS

mat MK

his AK

geogr MK

j.pol PK

mat WS

10.55- 11.40

w-f MŚ/TCh

mat WS

his AK

geogr MK

chem BS

j.niem AP

biol MG

11.50- 12.35

his AK

biol MG

geogr MK

chem BS

mat WS

wos AW

j.niem AP

12.45- 13.30

j.pol EN

geogr MK

j.pol AM

j.niem AP

his AK

fiz WS

wos AW

13.35- 14.20

geogr MK

w-f GW/DB

w-f GW/DB

rel AS

j.niem AP

z.wych AK

z.wych WS

14.25- 15.10


w-f GW/DB

w-f GW/DB

j.ang MB

j.pol TM15.15- 16.00
16.05- 16.50
Wtorek

8.00- 8.45


j.niem AP

muz MD

-

j.pol TM

j.ang MB

mat WS

8.55- 9.40

mat AK

j.pol MŁ

j.niem AP

j.ang MB

wos AW

muz MD

fiz WS

9.50- 10.35

j.pol EN

j.pol MŁ

rel AS

j.niem AP

fiz WS

mat MK

j.pol AR

10.55- 11.40

rel AS

muz MD

mat MK

fiz WS

j.ang MB

j.pol PK

j.pol AR

11.50- 12.35

fiz WS

rel AS

biol MG

wos AW

z.art MD

j.pol PK

j.ang MB

12.45- 13.30

j.ang MŁ

plast MG

fiz WS

rel AS

biol MG

his AK

muz MD

13.35- 14.20

biol MG

fiz WS

z.wych AO

j.pol PK

rel AS

w-f GW/DB

w-f GW/DB

14.25- 15.10


w-f GW/DB

w-f GW/DB

15.15- 16.00
16.05- 16.50
Środa

8.00- 8.45

his AK

biol MG

j.ang AO

z.wych PK


rel BF

mat WS

8.55- 9.40

muz MD

his AK

biol MG

mat MK

mat WS

chem BS

rel BF

9.50- 10.35

j.ang MŁ

mat WS

his AK

j.pol PK

j.pol TM

biol MG

chem BS

10.55- 11.40

fiz WS

j.pol MŁ

j.pol AM

biol MG

his AK

mat MK

j.pol AR

11.50- 12.35

geogr MK

j.ang MŁ

j.pol AM

his AK

chem BS

j.niem AP

z.art MD

12.45- 13.30

mat AK

geogr MK

mat MK

chem BS

z.wych AP

his AK

edb SR

13.35- 14.20

z.wych AK

wdż GK

geogr MK

mat MK


w-f GW/DB

w-f GW/DB

14.25- 15.10

j.niem AP


wdż GKw-f GW/DB

w-f GW/DB

15.15- 16.00
16.05- 16.50
Czwartek

8.00- 8.45

Inf SR/JK


plast MG

-

mat WS

mat MK


8.55- 9.40

mat AK

Inf SR/JK

fiz WS

j.pol PK

j.pol TM

plast MG

j.niem AP

9.50- 10.35

j.niem AP

fiz WS

Inf SR/JK

mat MK

rel AS

j.pol PK

plast MG

10.55- 11.40

plast MG

his AK

mat MK

Inf SR/JK

j.niem AP

j.ang MB

mat WS

11.50- 12.35

j.pol EN

mat WS

j.pol AM

geogr MK

j.ang MB

z.art MD

j.pol AR

12.45- 13.30

j.pol EN

j.pol MŁ

rel AS

z.art MD

geogr MK

wdż GK

j.ang MB

13.35- 14.20

j.ang MŁ

rel AS


w-f GW/DB

w-f GW/DB


wdż GK

14.25- 15.10

rel AS

j.ang MŁ


w-f GW/DB

w-f GW/DB15.15- 16.00
16.05- 16.50
Piątek

8.00- 8.45


w-f GW/DB

w-f GW/DB

j. pol PK

j.ang MB

edb SR

his AK

8.55- 9.40

chem BS

w-f GW/DB

w-f GW/DB

j.pol PK

mat WS

mat MK

j.pol AR

9.50- 10.35

mat AK

chem BS

j.pol AM

w-f GW/DB

w-f GW/DB

j.pol PK

j.ang MB

10.55- 11.40

j.pol EN

mat WS

j.niem AP

w-f GW/DB

w-f GW/DB

j.ang MB

rel BF

11.50- 12.35

w-f MŚ/TCh

j.niem AP

chem BS

j.ang MB

Inf SR/JK

rel BF

mat WS

12.45- 13.30

w-f MŚ/TCh

z.wych MŁ

j.ang AO


j.pol TM13.35- 14.20
14.25- 15.10