Ramowy rozkład dnia - grupa 3,4 - latki


6:30 - 7:30 - Schodzenie się dzieci, (grupy łączone 3,4,5,6- latki). Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne, zabawy stolikowe inspirowane przez dzieci.

7:30 -  Rozchodzenie się grup.

7:30 - 8:00 - Indywidualna praca z dzieckiem w tym rozwijająca percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę, praca stymulacyjno-kompensacyjna.

8:00 - 8:15 - Zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30 - Zabiegi higieniczno- sanitarne przed śniadaniem.

8:30 - 8:50 - Śniadanie

8:50 - 9:50 - Działania dzieci - zaplanowane i organizowane przez nauczyciela. Realizacja różnorodnych zadań w ramach określonych obszarów edukacyjnych, zgodnie z podstawą programową. Zabawy ruchowe i kołowe.

9:50 - 10:40 - Swobodna zabawa dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

10:40 - 10:50 - Czynności higieniczno - sanitarne oraz czynności samoobsługowe w szatni.

10:50 - 11:50 - Pobyt na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze) lub słuchanie bajek literackich i muzycznych, zabawy twórcze, zabawy muzyczno-ruchowe.

11:50 - 12:00 - Zabiegi higieniczno- sanitarne przed obiadem.

12:00 - 12:30 - Obiad

12:30 - 14:00 - Odpoczynek, relaksacja i wizualizacja, muzykoterapia, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, wyrównawcza.

14:00 - 14:30 - Dodatkowe działania edukacyjne-układanie puzzli, układanek edukacyjnych, gry i zabawy dydaktyczne.

14:30 - 14:45 - Prace porządkowe w sali, czynności higieniczno- sanitarne, przygotowanie do podwieczorku.

14:45 - 15:00 - Podwieczorek.

15:00 - Łączenie się grup.

15:00 - 17:00 - Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali lub na placu zabaw: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne i inne. Rozchodzenie się dzieci. —