Piątek

 

Rano Piątek

Wyjazd z

Czemlewo - Janowo

Godz

Kto

Gzin

Godz

Kto

Bolumin-Wałdowo

Godz

Kto

Czemlewa

7.10

II i III G

VII SP

Gzina - figurka

do Dąbrowy Chełm.

7.10

wszyscy

Otowic – skrzyżowanie Otowice - ul. Szkolna

7.15

wszyscy

7.30

„0” I-VI SP

Janowa - skrzyżowanie

7.15

II i III G

VII SP

Dąbrowy Chełm. - szkoła

Do Ostromecka

7.25

Z.Sz. Ostromecko

Boluminka – skrzyżowanie koło kościoła w kierunku

Bolumina

7.35

wszyscy

7.35

„0” I-VI SP

Wałdowa Król. - szkoła

7.40

Dąbrowy Chełm.

- szkoła do Wałdowa Kr.

7.50

 

Wałdowo Król. - szkoła

7.55

wszyscy

 

 

 

Otowice - krzyż

8.55

wszyscy

Bolumin - skrzyżowanie

8.00

 

 

 

Gzin - figurka

9.00

 

 

 

 

 

Czemlewo - świetlica

9.05

 

 

 

 

 

Janowo

9.10

 

 

 

 

 

Wałdowo Król

9.15

 

 

 

 

 

Bolumin

9.20

 

 

 

 

 

Ostromecko

11.15

Piątek

Odwozy

 

 

 

 

 

 

Całe kółko

11.50

 

Wyjazd z Dąbrowy Ch. Do Wałdowa Kr.

do Czemlewa, Janowa

12.45

 

do Otowic, Gzina

12.45

 

do Wałdowa Król., Bolumina

12.45

 

Wyjazd z Wałdowa Kr. Do Dąbrowy Ch.

Czemlewa, Janowa

13.40

 

do Otowic, Gzina

13.40

 

do Wałdowa Król., Bolumina, Ostromecka

13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKS

15.20

 

 

 

 

 

 

 

Ostromecko

16.20