Środa

Rano Środa

Wyjazd z

Czemlewo - Janowo

Godz

Kto

Gzin

Godz

Kto

Bolumin-Wałdowo

Godz

Kto

Czemlewa

7.10

II i III G

VII SP

Gzina - figurka

do Dąbrowy Chełm.

7.10

wszyscy

Otowic – skrzyżowanie Otowice - ul. Szkolna

7.15

wszyscy

7.30

„0” I-VI SP

Janowa - skrzyżowanie

7.15

II i III G

VII SP

Dąbrowy Chełm. - szkoła

Do Ostromecka

7.25

Z.Sz. Ostromecko

Boluminka – skrzyżowanie koło kościoła w kierunku

Bolumina

7.35

wszyscy

7.35

„0” I-VI SP

Wałdowa Król. - szkoła

7.40

Dąbrowy Chełm.

- szkoła do Wałdowa Kr.

7.50

 

Wałdowo Król. - szkoła

7.55

 

 

 

 

Otowice - krzyż

8.55

wszyscy

Bolumin - skrzyżowanie

8.00

 

 

 

Gzin - figurka

9.00

 

 

 

 

 

Czemlewo - świetlica

9.05

 

 

 

 

 

Janowo

9.10

 

 

 

 

 

Wałdowo Król

9.15

 

 

 

 

 

Bolumin

9.20

 

 

 

 

 

Ostromecko

11.15

Środa

Odwozy

 

 

 

 

 

 

Całe kółko

11.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd z Wałdowa Kr. Do Dąbrowy Ch.

Czemlewa, Janowa

13.40

 

do Otowic, Gzina

13.40

 

do Wałdowa Król., Bolumina, Ostromecka

13.40

 

do Czemlewa, Janowa

14.30

 

do Otowic, Gzina

14.30

 

do Wałdowa Król., Bolumina

14.30

 

Wszyscy

15.20

 

 

 

 

 

 

 

Ostromecko

16.20

 

 

 

 

 

 

 

 

SKS

16.50