Laureaci statuetek PRZYJACIEL SZKOŁY - 2004r.

PANI JANINA BULINSKA

Przez cały długi okres współpracy ze szkołą wykazywała dużą wrażliwość na sprawy uczniów.Aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Rodziców. Dzięki jej staraniom Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy był i nadal jest finansowym współorganizatorem wycieczek i wypoczynku młodzieży oraz fundatorem nagród w konkursach organizowanych przez szkołę.

PAN HENRYK CHYŁA

Swoją szczególną obecność w życiu szkoły zaznaczył poprzez fundowanie i serwowanie gorących posiłków z kuchni polowej, podczas szkolnych akcji Sprzątania Świata i Dnia Ziemi. Finansował wyjazdy dzieci z rodzin ubogich. Dzięki jego poparciu w Radzie Powiatu uczniowie otrzymali stypendia, a szkoła... gimbusa.

PAN JERZY GWIZDAŁA

Chętnie podejmował wszelkie działania na rzecz dzieci. Z własnej inicjatywy dbał o to, aby podczas letniego wypoczynku najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli smaczne i urozmaicone posiłki. Sprawiał radość dzieciom przeznaczając wędliny do konsumpcji przy ognisku podczas organizowanych imprez szkolnych. Wyroby z jego masarni niejednokrotnie wzbogacały jadłospis przedszkola.

PANI EWA JAŚLARZ

Corocznie dofinansowywała wycieczki szkolne. Była hojnym fundatorem nagród dla laureatów konkursów i olimpiad organizowanych przez szkołę na szczeblu gminy.

Z jej inicjatywy kramy z produktami firmy uświetniły Dzień Europejczyka, przebiegający w szkole pod hasłem „A to Polska właśnie...” Zawsze chętnie podejmowała wycieczki szkolne w progach swojego zakładu.

PAN ZBIGNIEW ŁUCZAK

Corocznie dofinansowywał wycieczki klasowe i szkolne. Był fundatorem nagród dla laureatów konkursów i olimpiad. Spotykał się z młodzieżą w chwilach szczególnie dla nich uroczystych. Swoją obecnością podkreślał rangę organizowanych przez szkołę imprez.