Laureaci statuetek PRZYJACIEL SZKOŁY - 2007r.

GMINNA KOMISJA DO SPRAW PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH.

Za szczególną współpracę ze szkołą.  Długoletnie wspieranie akcji letnich i zimowych dla naszych uczniów. Pomoc w organizacji warsztatów profilaktycznych i zimowisk. Finansowe wspieranie autorskich programów profilaktycznych naszych nauczycieli.  Sfinansowanie wyjazdów na basen.

PAŃSTWO MARLENA I STANISŁAW SZCZĘŚNI

Od 2004 roku sponsorowali uczniom naszej szkoły wycieczki krajoznawcze. Chętnie wychodzą naprzeciw wszelkim inicjatywom szkoły. Podczas obozów, wycieczek, pikników, konkursów zawsze możemy liczyć na ich wsparcie w postaci wypieków z ich piekarni.

PAŃSTWO HALINA I BOGUSŁAW KOŃCZEWSCY

Od wielu lat wspierają inicjatywy szkoły.  Pomagali w organizacji szkolnych konkursów, sponsorując nagrody.  Byli fundatorami upominków na imprezy szkolne i klasowe.  Dofinansowywali wyjazdy naszych uczniów

PANI  BARBARA SADURSKA

Od wielu lat współpracuje ze szkołą. Jest kierownikiem szkółki leśnej w Janowie.  Często udostępniała bazę szkółki na biwaki i obozy. Wypoczywały tam dzieci z klas młodszych i starszych. Często włączała się w ich organizację, przygotowywała ognisko, organizowała zabawy i zajęcia.  Zorganizowała kulig z poczęstunkiem.

PAŃSTWO SYLWIA I WOJCIECH KACZMAREK

Zauważali problemy naszej szkoły, wyciągając pomocną dłoń wszędzie tam, gdzie potrzeba. Z własnej inicjatywy dofinansowywali klasowe wycieczki i wyjazdy na basen.

PANI  EWA ARMKNECHT

To rodzic, który w sposób szczególny interesuje się życiem klasy. Wspiera finansowo i rzeczowo wszystkie imprezy klasowe. Pomaga w organizacji wycieczek, częściowo finansując klasie pobyt w pensjonacie nad morzem.

PAN AURELIUSZ OSAK

Dzięki niemu w naszej szkole jest ładniej i przyjemniej. Nam chce się tu być i pracować. W eleganckiej ławce i pięknej klasie    łatwiej jest zmusić się do wysiłku umysłowego... Nasz nominowany w szczególny sposób zadbał o estetykę naszej klasy. Zakupił nowe blaty, naprawił i odnowił ławki szkolne. Dokonał renowacji krzeseł.  Klasa lekcyjna nr 17 jest po prostu piękna, ... jak z katalogu...

PANI  MARTA GUZ

Wychowanka i absolwentka Liceum Plastycznego, talent odkryty przez naszego mistrza, Ryszarda Mickiewicza. Jej prace dekorują naszą szkołę. Dochód z aukcji jej obrazów, licytowanych podczas zabaw charytatywnych, przeznaczyliśmy na dofinansowanie wycieczek