Zespół Terapeutyczny  

Zespół Terapeutyczny to grupa osób zajmujących się sprawami, wynikającymi z potrzeb  dzieci  niepełnosprawnych i ich rodzin. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin: pedagog szkolny mgr Estera Ciesińska, logopeda mgr Agnieszka Wojtko oraz terapeuci mgr Magdalena Ciszewska i mgr Monika Szydło. Zadania zespołu polegają na wszechstronnym wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych, współpracy z rodzicami i opiekunami, oraz integracji ze społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym.