Rehabilitant wzroku

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor oraz Pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabo widzących nr 1 w Bydgoszczy, nasi uczniowie mają szansę skorzystać z bezpłatnego badania wzroku. Realizowane ono jest w profesjonalnej pracowni nowoczesnego budynku, dostosowanego do funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a na celu ma fachową diagnozę wraz z konsultacją i wytycznymi do dalszej pracy. Rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku, zainteresowanych badaniem, prosimy o kontakt z Zespołem Terapeutycznym.