PRZYCZYNY ZABURZEŃ MOWY

 

1. Nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego

2. Mało sprawny aparat artykulacyjny

3. Uszkodzenie centralnego lub obwodowego układu nerwowego

4. Choroby

5. Niewłaściwe postawy rodzicielskie

6. Zaburzenia słuchu fizycznego lub fonemowego

7. Dziedziczność, naśladownictwo

8. Stany silneg napięcia nerwowego