MUZYCZNE PORANKI

Jak co roku mamy okazję uczestniczyć w muzycznych porankach. Są to wyjazdy chętnych uczniów do Bydgoszczy na zorganizowane koncerty dydaktyczne, dostosowane do możliwości odbioru dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dzięki przychylności nauczycieli organizujących wyjazdy, mogą w nich uczestniczyć także uczniowie z niepełnosprawnościami. Za życzliwość i otwartość serdecznie dziękujemy.